Make your own free website on Tripod.com

LEJLA GEOGRAFIJA

PMF, ODSJEK ZA GEOGRAFIJU

Home | O MENI | PMF, ODSJEK ZA GEOGRAFIJU | GEOGRAFIJA | TURIZAM I ZASTITA ZIVOTNE SREDINE (TZZS) | REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE (RPP) | NASTAVNICKI (N) | OBAVJESTENJA | KONTAKTI

pmf.jpg

PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTET SARAJEVO
ZMAJA OD BOSNE 33 i 35
 
ODSJEK ZA GEOGRAFIJU 35, VISOKA ZGRADA PMF
 
Visokoobrazovna institucija, pet odsjeka:
- matematika
- fizika
- hemija
- geografija
- biologija
 
Studij geografije otvoren je 1960. godine po prvi put u sklopu Filozofskog fakulteta Sarajevo, Odsjek za historiju i geografiju. Nakon nekog vremena formira se zaseban Odsjek za geografiju na Prirodno-matematickom fakultetu, danasnjoj maticnoj ustanovi.
Razlog situiranja studija geografskih nauka na PMF bio je u cinjenici da je cini sistem prirodnih i drustvenih nauka, a zbog kompleksnosti tematike fizickogeografskih nauka studij geografije se inkorporira na PMF. 
Do 2005. godine Odsjek za geografiju cini nastavnicki smjer, u dva stupnja: VI (nastavnik geografije) i VII (profesor geografije).
S pocetkom akademske 2005/2006. god. sukladno Bolonjskoj Deklaraciji inplementirana su dva nova smjera: turizam i zastita zivotne sredine, te regionalno i prostorno planiranje. Recentno postoje dva nivoa na  nastavnickom smjeru i regionalnom i prostornom planiranju : I je trogodišnji (nastavnik geografije; geograf u oblasti turizam i zastita zivotne sredine) i II je puni, cetverogodisnji studij (profesor geografije; dipl. geograf u oblasti turizam i zastita zivotne sredine), dok je posljednji smjer inženjerski, ali takoder u trajanju 3 i 4 godine (geograf u oblasti reg. i prostor. planiranja; dipl. geogr. RPP). 
 
za više informacija slijedite link:

http://www.pmf.unsa.ba/geografija/geografija-intro.html