Make your own free website on Tripod.com

LEJLA GEOGRAFIJA

REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE (RPP)

Home | O MENI | PMF, ODSJEK ZA GEOGRAFIJU | GEOGRAFIJA | TURIZAM I ZASTITA ZIVOTNE SREDINE (TZZS) | REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE (RPP) | NASTAVNICKI (N) | OBAVJESTENJA | KONTAKTI

Ovaj smjer je na Odsjeku za geografiju PMF-a Sarajevo zazivio od 2005. god. Grubo receno produkovat ce geografe- planere.
Ko moze da uredi prostor bolje od onih koji ga najbolje poznaju? Geografi su ti koji posmatraju, analiziraju, te izucavaju prostor u cijelini, sa svim njegovim bitnim sastavnim komponentama, pa time finaliziraju i sintetisu, odnosno grade sliku istoga.
Prostor je slozeni sistem satkan od niza uzajamnih i uzrocno-posljedicno vezanih elemenata: prirodnih i drustvenih, a geografi ne zapostavljaju ni jedne ni druge. Pri pomenu i definiranju pojma prostora grijeh je zaboraviti iskaz Ajnstajnovog ucitelja Minkovskoga koji nas podsjeca na srodnost prostora sa vremenom, a kaze: ''Prostor i vrijeme su jedno i ne mogu se posmatrati odvojeno, jer samo smjesa obojega punopravno postoji''.
Studenti- buduci geografi u oblasti regionalnog i prostornog planiranja, izucavaju razlicite geografske predmete izuzete kao narocito znacajne za ovo usmjerenje, a neki od tih su: Opca geologija, Meteorologija, Klimatologija, Hidrografija, Pedogeografija, Biogeografija, Primjenjena geomorfologija, Kvantitativne metode u geografiji, Graficke metode u geografiji, Tematsko kartiranje, Urbana i ruralna geografija, Fizickogeografsko rejoniranje i kartiranje, Matematicka kartografija, Primjenjena kartografija, Uvod u regionalno i prostorno planiranje, Koncepcija i metodologija regionalnog i prostornog planiranja, Geografska regionalizacija i prostorno planiranje, Klima u regionalnom i prostornom planiranju, Reljef u reg. i prostor. planiranju, Vode u reg. i prostor. planiranju i dr.

Enter content here

Enter supporting content here

http://www.pmf.unsa.ba/geografija/geografija-intro.html