Make your own free website on Tripod.com

LEJLA GEOGRAFIJA

TURIZAM I ZASTITA ZIVOTNE SREDINE (TZZS)

Home | O MENI | PMF, ODSJEK ZA GEOGRAFIJU | GEOGRAFIJA | TURIZAM I ZASTITA ZIVOTNE SREDINE (TZZS) | REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE (RPP) | NASTAVNICKI (N) | OBAVJESTENJA | KONTAKTI

Na ovome smjeru izucavaju se brojni predmeti komplexne geografske tematike, narocito oni koji su u izravnoj vezi s turizmom.
Turizam je svojevrstan drustveni i prostorni fenomen, pa je logicno da se kao takav situira u samu geografiju, u cijem fokusu istrazivanja jeste upravo prostor, zbog cega je i nazivamo horoloskom naukom (grc. horos=prostor).
Nastavni planovi i programi koncipirani su tako kako bi studenti ovoga smjera stekli sto kvalitetnije i sveobuhvatnije znanje, te time sutra bili bolji geografi-turizmolozi. Neki od predmeta na studiju ovoga smjera su: Geografija i turizam, Geografska i zivotna sredina, Etnologija, Meteorologija, Hidrografija, Geomorfologija, Pedogeografija sa biogeografijom, Kartografija, Opca turisticka geografija, Geoekologija, Turizam i privreda, Turizam i globalizacija, Ekonomika turizma, Saobracajna geografija, Politicka geografija, Geografska regionalizacija, Tematsko kartiranje itd.

 

Enter content here

Enter supporting content here

http://www.pmf.unsa.ba/geografija/geografija-intro.html