Make your own free website on Tripod.com

LEJLA GEOGRAFIJA

O MENI

Home | O MENI | PMF, ODSJEK ZA GEOGRAFIJU | GEOGRAFIJA | TURIZAM I ZASTITA ZIVOTNE SREDINE (TZZS) | REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE (RPP) | NASTAVNICKI (N) | OBAVJESTENJA | KONTAKTI

MSc Lejla Zunic, master of geographic sciences
Senior teaching assistant
Faculty of Natural Sciences and Mathematics
University of Sarajevo
 
 

Bibliografija autora, mr.sc. Lejla Zunic

1. Žunić, L. (2005): Savremene društveno-geografske specifičnosti Japana. Diplomski rad. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Sarajevo, 2005

2. Šećibović, R., Žunić, L.: Turizam i rekreacija- geografska perspektiva. Zbornik II kongresa geografa Bosne i Hercegovine. Geografsko društvo FBiH. Neum, 08.-11.10.2008

3. Žunić, L. (2009): The Impact of Agrotourism on Sustainable Development of Bosnia and Herzegovina. Book of Abstracts. Scientific Symposium Geography and Sustainable Development. Ohrid, Republic of Macedonia, 22-25.10.2009

4. Žunić, L. (2009): Europian experience in the field of rural tourism and upcoming challenges for Bosnia and Herzegovina. Book of Abstracts. International Conference of Alternative tourism- theory and practice. Varna, 2009

5. Žunić, L. (2009): Europska iskustva u sferi ruralnog turizma i predstojeći izazovi za Bosnu I Hercegovinu. Knjiga sažetaka. Prvi međunarodni geografski znanstveni simpozij «Transformacija ruralnog područja u uvjetima tranzicije i integriranja u Europsku Uniju». Kupres, 7-10.05.2009. godine

6. Žunić, L. (2010): Rijeka Miljacka- osnovne potamološke karakteristike (hidrografski prikaz). Voda i mi, broj 70. Časopis Agencije za vodno područje rijeke Save. Februar, 2010

7. Žunić, L. (2011): Karakteristike i pravci razvoja agroturizma u Bosni i Hercegovini. Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2011

8. Žunić, L. (2011): Evaluacija i konceptualizacija savremenog razvoja ruralnog turizma u Evropi i Bosni i Hercegovini. Zbornik radova «Edukacija iz turizma i zaštite životne sredine kao preduvjet turističkog regionalnog i prostornog planiranja». Konjic, 30.06.-01.07.2011

9. Žunić, L. (2011): Turistički promet i profit od turističkog prihoda u Gradu Sarajevu. Geografski pregled. GDFBiH, 2011 (izdanje u pripremi)

10. Žunić, L. (2011): Društveno-geografske komponente kao faktor prostornog plana za Grad Sarajevo. Magistarski rad. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Sarajevo, 2011

11. Žunić, L. (2011): The Impact of Agrotourism on Sustainable Development of Bosnia and Herzegovina. Geographical Reviews, volume 44-45. Macedonian Geographic Society, 2011

12. Žunić, L. (2012): Tourist Traffic and Tourism Profit of Sarajevo city as Reliable Indicators of Tourism Development. Journal of International Environmental Application&Science, vol.7, issue 2. Selçuk University, Konya, Turkey

13. Žunić, L. (2012): Rijeka Drina- opšti fizičko-geografski i hidrografski prikaz. Voda i mi, br.78. Časopis Agencije za vodno područje rijeke Save. Juli, 2012

14. Žunić, L. (2012): Važnije determinante hidrografskog položaja Sarajeva i problemi polucije vodotoka u gradu. Voda i mi, br.80. Časopis Agencije za vodno područje rijeke Save. Novembar, 2012

15. Žunić, L. (2012): Turistički resursi i potencijali urbane jezgre Sarajeva. Zbornik radova III kongresa geografa Bosne i Hercegovine. GDFBiH. Tuzla, 07.-10.10.2012 (zbornik u pripremi)

16. Žunić, L. (2012): Društveno-geografske determinante urbane jezgre Sarajeva kao osnova prostornog planiranja. Zbornik radova III kongresa geografa Bosne i Hercegovine. GDFBiH. Tuzla, 07.-10.10.2012 (zbornik u pripremi)

 

Ostale publikacije:

1. Žunić, L. (2012): U slučaju da vam je dat razum, nemate izbora nego da vjerujete. Islamske informativne novine Preporod, broj 7/969. Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Sarajevo, april 2012. ISSN 0351-8760

2. Žunić, L. (2013): Prava djece i dužnosti roditelja spram djece. Islamske informativne novine Preporod, broj 1/987. Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Sarajevo, 1. januar 2013. ISSN 0351-8760

3. Žunić, L. (2013): Prava djece i dužnosti roditelja spram djece. Islamske informativne novine Preporod, broj 2/988. Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Sarajevo, 15. januar 2013. ISSN 0351-8760

 

web.jpg

Mr.Sc. Lejla Zunic, magistar geografskih nauka
Viši asistent na Prirodno-matematickom fakultetu
Univerzitet u Sarajevu

writting

music

singing

hiiking

cruising

painting

Here's a list of some of my favorite movies:

Jules and Jim, Manhattan, Breaking the Waves

Here's a list of some of my favorite music:

Nirvana, Frank Sinatra, Ibrahim Ferrer

http://www.pmf.unsa.ba/geografija/geografija-intro.html